Peter Van Brusselt

Logistiek directeur

UZ Leuven

“De samenwerking met Maddy en UZ Leuven gaat terug tot 2021 toen zij werd geëngageerd om het organisatie-ontwikkelingstraject van onze technische diensten te begeleiden. Dit traject was in 2019 gestart en vrijwel vastgelopen op het moment dat zij werd betrokken. Maddy heeft hierin vooral met de leiding van TD gewerkt. Daarbij was zowel aandacht voor het ontwikkelen van collectieve als individuele competenties van de leden van het leiderschapsteam. Op die manier kon dit team een doorstart maken en onder begeleiding van Maddy de inhoud opbouwen in interactie met de rest van de afdeling. Dit proces is geenszins afgerond maar heeft intussen wel een dynamiek gekregen die toelaat om vooruitgang te maken.

Maddy brengt in dit alles een brede achtergrond wat haar toestaat om nieuwe wegen in te slaan wanneer nodig.  Zij benoemt de zaken op een professionele en heldere manier naar deelnemers en opdrachtgevers toe. Door dit alles bouwt ze vertrouwen op wat haar in staat stelt om de nodige stappen te maken.

Naar haar opdrachtgevers toe is zij iemand die voor resultaat gaat eerder dan iemand die een opdracht rekt omdat dit nu eenmaal zou kunnen. Zij zorgt ervoor dat ze in haar opdracht de juiste samenwerking met andere begeleiders heeft, zodat hun specifieke, professionele kennis geïntegreerd wordt in haar aanpak van het traject en de schaalgrootte van de opdracht kan ondersteund worden

Ik zie er dan ook naar uit om verder met haar samen te werken in dit en mogelijks in andere trajecten in de toekomst.”