Skip to main content

Mijn aanpak

“We are all faced with great opportunities,

brilliantly disguised as impossible situations”

– inspired by Charles R. Swindoll

Ik reik je een heldere bril aan die helpt om complexe “onmogelijke” situaties om te toveren tot verrassende opportuniteiten. Het onzichtbare zichtbaar maken is evenwel geen flu of abstract gegeven. Ik werk hands-on en pragmatisch, net zoals het beeld hierboven suggereert. We vertrekken vanuit jouw realiteit, en de beschikbare tools en methodes passen we aan zodat ze optimaal werken in jouw specifieke context. Hierbij kan de focus liggen op je eigen ontwikkeling, of op de ontwikkeling van je team of organisatie.

Individueel

Individueel traject:

Je hebt als leider een aantal individuele sessies met mij als externe coach (sessies van 2 uur) op een afgesproken locatie. Het aantal sessies is afhankelijk van jouw concrete coachingsdoelen en zal meestal 5 à 8 sessies omvatten. Directieleden kiezen vaak voor een traject over meerdere jaren gezien de complexiteit van hun rol en opdracht.

Individueel traject ahv. 360 graden feedbackoefening:

Aan de hand van een kwantitatieve of een kwalitatieve aanpak bevragen we een aantal betrokkenen over je leiderschapsstijl. Op basis van deze input geven we je ontwikkelingstraject vorm. Je hebt als leider een aantal individuele sessies (telkens 2 uur) op een afgesproken locatie om samen aan deze doelen te werken.

Bemiddelingstraject:

De betrokkenen in een conflict hebben één of meer individuele coachingsgesprekken met mij, waarna ik hen bij elkaar breng in een samengesprek. De bedoeling is om te komen tot een gemeenschappelijk doel en om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen nadenken over hun eigen aandeel in het conflict. Afhankelijk van de ernst van het conflict wisselen individuele en samengesprekken elkaar af. Het uiteindelijk doel van het traject is om ervoor te zorgen dat de betrokkenen opnieuw samenwerken.

Team

Teamtraject:

Je hebt als leider samen met je team een aantal sessies met mij als externe coach. Dit zijn sessies van ½ of 1 dag. Het aantal sessies is afhankelijk van het aantal ontwikkelingsdoelen voor je team. Tussen de teammomenten in heb je als leider met mij individuele afstemmingsmomenten.

Teamtraject voor directie- of managementteam:

Het directie- of managementteam heeft een aantal sessies met mij als externe coach op een afgesproken locatie. Dit zijn sessies van 1/2 of 1 dag. Het aantal sessies is afhankelijk van de beoogde ontwikkeling voor de top van de organisatie. Tussen de teammomenten in heb je als CEO of bedrijfsleider met mij individuele afstemmingsmomenten.

Leiderschapstraject:

Een groep leiders uit je organisatie volgt een programma van een half jaar tot een jaar. Daarbij zijn er maandelijks groepsmomenten en individuele coachingsgesprekken voor de betrokken leiders. Bij aanvang van het leiderschapstraject geeft elke leider zijn coachingsdoelen vorm. Dit is een traject waarbij de leiders inzicht verwerven, zoeken naar diepere betekenis en actie ondernemen en hierover zaken delen in de groep. We leren via een proces van “peer coaching” en intervisie.

Organisatie

Organisatietraject:

Samen met het directieteam van een organisatie werken we aan een aantal organisatie-ontwikkelingsdoelstellingen. Dat is bijvoorbeeld een verandering van organisatiecultuur, leiderschapsontwikkeling via leiderschapsprofiel en 360 graden feedbackoefening, werken aan de veerkracht van het personeel of de rolverdeling tussen afdelingen en teams. Voor grotere trajecten werk ik samen met partners die dezelfde spirit hebben als Impact Coaching.