Skip to main content

Algemene gebruiksvoorwaarden van deze website

Recentste update algemene gebruiksvoorwaarden: 5 januari 2023.

1. Toepasselijkheid

Deze website wordt beheerd door Impact Coaching, Inhoudelijke divisie van MW Core Development BV, met maatschappelijke zetel in de Schipvaartstraat 2 bus 207, 3000 Leuven hierna ‘Impact Coaching’ genoemd. De gebruiksvoorwaarden van deze website vindt u hieronder in detail.

Door deze website te gebruiken verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden. Impact Coaching kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen, en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze website bevinden

Bent u het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we u de website te verlaten.

2. Aansprakelijkheid

Impact Coaching stelt de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Toch kan Impact Coaching niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

De informatie op deze website werd te goeder trouw opgenomen, maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Wordt er op de website verwezen naar producten of diensten? Dan is dat geen garantie dat we dat product of die dienst ook verkopen of leveren.

Impact Coaching is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die u zou lijden in het kader van het bezoek aan onze website. Hetzelfde geldt voor bezoeken aan andere webpagina’s via een link op de website.

Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor eventuele storingen, virussen, onderbrekingen of fouten in het netwerk.

3. Links naar andere websites

Op diverse plaatsen op deze website krijgt u mogelijk automatische links aangeboden naar andere websites, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of knop. Impact Coaching heeft niet noodzakelijk een band met deze websites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die u erop vindt.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan Impact Coaching of aan de bedrijven die aan ons gelinkt zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de respectieve eigenaars.

Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel-eigendomsrecht op zou kunnen bestaan.

Het is verboden om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te gebruiken zonder expliciete en schriftelijke toestemming van Impact Coaching.

Na het verkrijgen van deze toestemming mag u de informatie van de website alleen overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een deel van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: u bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © Impact Coaching. Alle rechten voorbehouden.’ Twijfelt u of uw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail uw vraag dan naar info@impactcoaching.be.

5. Persoonsgegevens en privacy

Staat u op het punt om uw persoonsgegevens in te vullen op deze website? Lees dan eerst aandachtig onze privacyverklaring. Dat document is van toepassing op de verwerking van de persoonlijke gegevens die u ons bezorgt.

6. Vragen en klachten

Impact Coaching wil dat uw bezoek aan onze website vlekkeloos verloopt. Hebt u een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op via info@impactcoaching.be of schrijf een brief naar Impact Coaching NV, met maatschappelijke zetel in de Schipvaartstraat 2 bus 207, 3000 Leuven.