Peter Hermans

Personeelsdirecteur

UZ Leuven

“Maddy Swinnen kent op basis van haar pionierswerk in de sector als geen ander de binnenkant van een zorgorganisatie. Zij werkt in volledige verbinding met de deelnemer en de opdrachtgever binnen de afgesproken context naar vooropgestelde doelstellingen.

Zij brengt op een haar kenmerkende gestructureerde wijze de deelnemer tot inzichten over de aanwezige leidinggevende competenties. Daarbij bekijkt zij vanuit de kracht van het individu hoever er ontwikkelingsgericht vorderingen gemaakt kunnen worden. De kracht zit in haar authenticiteit en in de fairness waarbij duidelijke engagementen dienen worden genomen vanuit de deelnemer. Maddy wint het vertrouwen van elke deelnemer en ook van elke opdrachtgever. Zij boekt in management-teams of grotere groepen mooie resultaten waarbij ook de sociale interacties worden blootgelegd.

In de open communicatie die zij tot stand brengt worden de thema’s duidelijk benoemd en weet elke partij steeds wat de persoonlijke todo’s zijn op elk moment van het traject.Haar sterke procesanalyse en haar heldere persoonlijke feedback werken bijzonder faciliterend zowel in het nemen van individuele beslissingen als het maken van beleidskeuzes voor de opdrachtgever.”